Vilkår

Standleje

Bookning: Du kan leje en stand via hjemmesiden, i butikken eller på telefon nr. 4045 2325

Betalingsform: I butikken med betalingskort, kontanter og MobilePay og online med betalingskort, hvor beløbet trækkes når booking er gennemført og bekræftet.

Betalingsbetingelser: Standleje skal betales senest 14 dage inden lejeperiodens start. Er der mindre end 14 dage til første lejedato skal lejen betales med det samme.

Priser: Gældende priser for leje af en reol – og/eller gulvstand, se under Priser.
Her ser du også pris på leje af tøjstativ mm.

Periode: Du kan leje en stand i min. 1 uge op til 52 uger. Har du mange ting kan det godt svare sig at bestille mere end en uge og opnå rabat.

Forlængelse af standleje: Lejeperioden fortsætter ikke automatisk, så ønsker du at forlænge lejeperioden, kan det sagtens lade sig gøre, men det er ikke sikkert at du kan blive på samme stand. Det nemmeste og billigste for dig er derfor, at du inden bookningen, overvejer hvor lang en lejeperiode du har brug for.

Tidspunkter for leje og opstilling: Du kan leje en stand alle ugens dage og opstille dine ting dagen før lejeperioden starter. På hverdage mellem kl. 17.00 og 18.00 og i weekender mellem kl. 15.00 og 16.00 eller i løbet af første lejedag i åbningstiden.

Dokumentation ifbm standleje: Medbring lejebevis påført ”betalt”.

Praktik på standen

Standens udformning: Standen må ikke ændres eller flyttes og det er ikke tilladt at klistre, male eller fastgøre ting på standen.

Opstilling på standen: Du må placere dine varer på den eller de reol- og gulvstande du har lejet, ikke på andre stande, i gangarealet eller andre steder.

Standens udseende: Hold din stand pæn og ordentlig så sælger du bedre.

Prismærker: Du må kun bruge prismærker fra Kram & Co. Skriv pris og beskrivelse af varen med kuglepen. Vil du ændre prisen på en vare, må du bruge et nyt prismærke, så vi er sikre på det er dig der har bestemt salgsprisen. Varer med ændrede prismærker kan ikke sælges.

Varer uden prismærkning: Varer uden prismærke eller forsvundne varer sættes på reolen ”hjemløse varer”. Vi tømmer reolen hver anden mandag. Ikke afhentede varer tilfalder Kram & Co. Vi forbeholder os ret til at videresælge disse til konkrete velgørenhedsformål i Holbæk.

Udsalg på stand. Du kan vælge at holde udsalg på 25 % eller 50% i de sidste dage af din lejeperiode. Kontakt en af vores medarbejderne og få udleveret et udsalgsskilt. Vi registrerer samtidig dit udsalg i IT-systemet så al salg fratrækkes den udsalgsrabat du har valgt.

Varer der ikke må sælges: Alkohol, tobak, våben, knive, farlige væsker, ulovlige kopivarer, porno, daglig- og fødevarer. Vi forbeholder os ret til at fjerne andre upassende varer.

Sikring af dine varer

Ved standleje modtager du gratis 50 stk. prismærker med stregkode og de  alarmer som er nødvendige for at sikre dine varer. Du kan købe ekstra prismærker i butikken, se under Priser.

Som sælger indestår du i at have fuld ejendomsret og rådighed over de genstande der sælges fra din stand.

Udløb af lejeperiode

Tidspunkt for tømning af stand: Din stand skal være tømt senest 1 time før lukketid den sidste lejedag, dvs. inden kl. 17.00 Man – Fre og inden kl. 15.00 Lør – Søn og helligdage

Service med tømning af stand: Hvis du ikke selv kan nå at tømme din stand, har vi en service, hvor vi gør det. Se under priser.

Afslutning af lejeperiode: Når din lejeperiode er slut vil en medarbejder tjekke de varer der skal pakkes ned og vi beder dig derfor lade alle prismærker sidde på til du har forladt butikken. Husk at medbringe din lejeaftale !!

Af sikkerhedsmæssige hensyn må varer uden prismærker ikke fjernes fra butikken.

Det er dit ansvar at tjekke om du har varer i Glasmontre og Hjemløse Varer inden du forlader butikken.

Udeblivelse: Hvis du ikke henter dine varer senest 1 time før lukketid den sidste lejedag, opmagasinerer vi dem i 1 uge, hvorefter de tilfalder Kram & Co. Vi opkræver kr. 125,- inkl. en flyttekasse for håndtering af dette.  Beløbet vil blive modregnet dit samlede salg. Vi tager forbehold for ekstraordinære omkostninger ved bortskaffelse.

Afregning:

Hver mandag opgør vi salget for den foregående uge. Uanset hvilken ugedag din lejeperiode er startet overfører vi hver mandag (helligdage undtaget) dit salg direkte til din konto fratrukket vores kommission på 15%. Dit overskud på 85% er moms- og skattefrit.

Fortrydelses- og reklamationsret:

Sælger: Standleje betalt i butikken refunderes ikke.

Køber: Alle solgte varer er købt som beset og der er ingen returret på køb af varer. Der kan heller ikke reklameres over disse.

Ansvar/tyveri:

Kram & Co er ikke ansvarlig for ødelagte, tabte eller stjålne varer. Vi har videoovervågning i butikken og alarmer til dine varer. Kram & Co er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade.
I ovenstående tilfælde er du normalt dækket af din indboforsikring.

Fortrolighed:

Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt. (Oplysninger kan udleveres til politiet eks. ved efterforskning).

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os i butikken, hvis du har spørgsmål.

Kram & Co

Njordvej 6 (lige overfor Bauhaus)

4300 Holbæk

Email: info@kramogco.dk

Tlf.:     4045 2325

Vores juridiske- og kontoradresse er :

Kram & Co Holbæk ApS

Søvej 3

3520 Farum

CVR 36727705

Vi forbeholder os ret til at ændre i ovenstående vilkår.
Version 2.3 – maj 2020